เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ข่าว ประชาสัมพันธ์ บทความ (229 หัวข้อ)

ห้องเผยแพร่ข่าว ประกาศ บทความ และความรู้ต่างๆ สำหรับประชาชนทั่วไป
ประเภท
ข่าว ประกาศ แจ้งทราบ จากทางโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ
[2564/06/17] : ประกาศเผยแพร่แผ ...
โดย Winat
2 วัน 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ข่าว ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ของทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
[2564/05/05] : ประกาศผู้ชนะเสน ...
โดย Winat
1 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

รับสมัครงาน (72 หัวข้อ)

ข่าว ประกาศ การรับสมัครงานของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
[2564/06/15] : ประกาศรายชื่อบุ ...
โดย Sasimaporn
5 วัน 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ห้องสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สปส. บรรเทาความเดือดร้อน เยียว ...
โดย สำนักงานประกันสังคม SSOtea
3 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา

รู้เท่าทันโรค (ไม่มีหัวข้อ)

ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

บทความทั่วไป (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับบทความ เนื้อหา อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้อ่าน ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

ในรั้วโรงพยาบาล (12 หัวข้อ)

ห้องให้คำหปรึกษา ด้านสุขภาพ ยา โรคต่างๆ การดูแลสุขภาพ การดูผู้ป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ประเภท

พบแพทย์ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคต่างๆ
ไม่มีหัวข้อ

พบทันตแพทย์ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ฟัน โรคต่างๆ ภายในช่องปาก ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

พบเภสัชกร (12 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
[2564/03/23] : คู่มือยาช่วยชีว ...
โดย Sasimaporn
2 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เรื่องอื่นๆ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น สิทธิการรักษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและ Back Office ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

แนะนำ ติชม (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับคำแนะนำหรือติชมในเรื่องต่างๆ ในโรงพยาบาล
ไม่มีหัวข้อ

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย งานวิชาการ ฯลฯ
ประเภท

ห้องให้คำปรึกษา (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

ผลงานวิชาการ (ไม่มีหัวข้อ)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานคุณภาพต่างๆ ขององค์กรพยาบาล
ไม่มีหัวข้อ

ITA ( Integrity & Transparency Assessment ) ปี 2563 (35 หัวข้อ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
ประเภท

ITA ปี 2563 (35 หัวข้อ)

 • EB 1 (3 หัวข้อ)
 • EB 2 (1 หัวข้อ)
 • EB 3 (3 หัวข้อ)
 • EB 4 (4 หัวข้อ)
 • EB 5 (3 หัวข้อ)
 • EB 6 (1 หัวข้อ)
 • EB 7 (1 หัวข้อ)
 • EB 8 (1 หัวข้อ)
 • EB 9 (1 หัวข้อ)
 • EB 10 (1 หัวข้อ)
 • EB 11 (1 หัวข้อ)
 • EB 12 (1 หัวข้อ)
 • EB 13 (1 หัวข้อ)
 • EB 14 (1 หัวข้อ)
 • EB 15 (1 หัวข้อ)
 • EB 16 (1 หัวข้อ)
 • EB 17 (1 หัวข้อ)
 • EB 18 (1 หัวข้อ)
 • EB 19 (1 หัวข้อ)
 • EB 20 (1 หัวข้อ)
 • EB 21 (1 หัวข้อ)
 • EB 22 (1 หัวข้อ)
 • EB 23 (1 หัวข้อ)
 • EB 24 (1 หัวข้อ)
 • EB 25 (1 หัวข้อ)
 • EB 26 (1 หัวข้อ)
หน่วยงานมีการเผยข้อมูลข่าวสารท ...
โดย Winat
5 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ITA ( Integrity & Transparency Assessment ) ปี 2564 (ไม่มีหัวข้อ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประเภท
 • EB 1 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 2 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB2
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 3 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 4 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 5 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB5
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 6 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 7 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 8 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 9 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB9
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 10 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 11 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 12 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB12
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 13 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB13
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 14 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 15 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB15
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 16 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 17 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 18 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB18
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 19 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 20 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 21 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB21
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • EB 22 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 23 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 24 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB24
โดย Winat
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
  รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด : 487
 • จำนวนsectionทั้งหมด : 5
 • กระทู้เปิดอ่าน : 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้ : 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด : 114
 • จำนวนหมวดทั้งหมด : 73
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้ : 0
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้ : 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด : 6
 • สมาชิกรายล่าสุด : Pornpimon
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.075 วินาที