เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ITA ( Integrity & Transparency Assessment ) ปี 2564 (ไม่มีหัวข้อ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
ประเภท
 • EB 1 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 2 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB2
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 3 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 4 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 5 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB5
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 6 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 7 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 8 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 9 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB9
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 10 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 11 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 12 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB12
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 13 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB13
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 14 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 15 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB15
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 16 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 17 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 18 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB18
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 19 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 20 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 21 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB21
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
 • EB 22 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 23 (ไม่มีหัวข้อ)
 • EB 24 (ไม่มีหัวข้อ)
ดาวน์โหลดเอกสาร EB24
โดย Winat
3 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.033 วินาที