เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ในรั้วโรงพยาบาล (21 หัวข้อ)

ห้องให้คำหปรึกษา ด้านสุขภาพ ยา โรคต่างๆ การดูแลสุขภาพ การดูผู้ป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ประเภท

พบแพทย์ (5 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคต่างๆ
safe online pharmacy 407 mg
โดย Everettshiek
2 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

พบทันตแพทย์ (5 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ฟัน โรคต่างๆ ภายในช่องปาก ฯลฯ
recipe 290 mg
โดย Everettshiek
1 วัน 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

พบเภสัชกร (7 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
[ 2562/04/10 ] : ตารางผลการดำเ ...
โดย Sasimaporn
5 เดือน 5 วัน ที่ผ่านมา

เรื่องอื่นๆ (2 หัวข้อ)

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น สิทธิการรักษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและ Back Office ฯลฯ
free online pharmacy technicia ...
โดย Jamescruth
1 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

แนะนำ ติชม (2 หัวข้อ)

ห้องสำหรับคำแนะนำหรือติชมในเรื่องต่างๆ ในโรงพยาบาล
online pharmacy hydrocodone 28 ...
โดย Everettshiek
2 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.042 วินาที