เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

ITA ( Integrity & Transparency Assessment ) ปี 2563 (35 หัวข้อ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
ประเภท

ITA ปี 2563 (35 หัวข้อ)

 • EB 1 (3 หัวข้อ)
 • EB 2 (1 หัวข้อ)
 • EB 3 (3 หัวข้อ)
 • EB 4 (4 หัวข้อ)
 • EB 5 (3 หัวข้อ)
 • EB 6 (1 หัวข้อ)
 • EB 7 (1 หัวข้อ)
 • EB 8 (1 หัวข้อ)
 • EB 9 (1 หัวข้อ)
 • EB 10 (1 หัวข้อ)
 • EB 11 (1 หัวข้อ)
 • EB 12 (1 หัวข้อ)
 • EB 13 (1 หัวข้อ)
 • EB 14 (1 หัวข้อ)
 • EB 15 (1 หัวข้อ)
 • EB 16 (1 หัวข้อ)
 • EB 17 (1 หัวข้อ)
 • EB 18 (1 หัวข้อ)
 • EB 19 (1 หัวข้อ)
 • EB 20 (1 หัวข้อ)
 • EB 21 (1 หัวข้อ)
 • EB 22 (1 หัวข้อ)
 • EB 23 (1 หัวข้อ)
 • EB 24 (1 หัวข้อ)
 • EB 25 (1 หัวข้อ)
 • EB 26 (1 หัวข้อ)
หน่วยงานมีการเผยข้อมูลข่าวสารท ...
โดย Winat
3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.028 วินาที