เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย
ประเภท

EB 22 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “ จิตพอเพียงต้านทุจริต ”
ดาวน์โหลดเอกสาร EB22
โดย Winat
3 ปี 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

EB 23 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ ชมรม STRONG … ”
ดาวน์โหลดเอกสาร EB23
โดย Winat
3 ปี 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

EB 24 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร EB24
โดย Winat
3 ปี 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไม่มีหัวข้อแสดง
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.027 วินาที