เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย
ประเภท

EB 16 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ดาวน์โหลดเอกสาร EB16
โดย Winat
3 ปี 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

EB 17 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร EB17
โดย Winat
3 ปี 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

EB 18 (ไม่มีหัวข้อ)

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร EB18
โดย Winat
3 ปี 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไม่มีหัวข้อแสดง
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.027 วินาที