โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

UTP : UNITY TECHNOLOGY 3P

เอกภาพสามัคคี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจ 3P SAFETY

ha_card_03_1.jpg
ha_card_03_2.jpg
ha_card_03_3.jpg
images/hospital/ha/03/S__23740420.jpg
DID-2.png
DID-2.png
Nayo.jpg
Nayo.jpg
previous arrow
next arrow

ทีมนำระบบยา โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการสำรองยาในหน่วยงานไตเทียมเอกชน เพื่อให้ยามีคุณภาพ พอเพียงพร้อมใช้ ในปีงบประมาณ 2566 โดยเยี่ยมนิเทศ 3ครั้ง 
 
 ในวันที่ 27 ม.ค.66,วันที่ 19 มิ.ย.66 และ วันที่ 23 ส.ค.66 พร้อมทั้งให้ข้อเสอนแนะเรื่องการจัดเก็บและสำรองยาในตู้เย็น การบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็นให้เป็นปัจจุบันและเสม่ำเสมอ การบันทึกข้อมูลการใช้ยาในแบบบันทึก Emergemcy/CPR box ให้ครบถ้วน การบันทึกการใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดในระบบคอมพิวเตอร์ในครบถ้วน ถูกต้อง การแลกเปลี่ยน box ตามรอบ เพื่อให้ยาใกล้หมดอายุหมุนออกมาสู่จุดที่มีอัตราการใช้สูง เพื่อป้องกันไม่ให้มียาหมดอายุในหน่วยงาน ทั้งนี้พยาบาลประจำหน่วยได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติเพื่อให้มียาพร้อมใช้ และเกิดความปลอดภัยกับผู้มารับบริการ และทางทีมนำระบบยาจะมีการติดตาม การเยียมในปีงบประมาณ 2567 ในโอกาสต่อไป
 

ประกาศ แจ้งทราบ ของโรงพยาบาล
ข่าวรับสมัครงาน ของโรงพยาบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ของโรงพยาบาล
280140
วันนี
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แแล้ว
ทั้งหมด
520
506
3298
271133
9720
23985
280140

Your IP: 100.28.227.63
Fri, 14 Jun 2024 12:47:42 +0000