ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ แผนผังโรงพยาบาล

ADDRESS AND CONTACT
ช่องการติดต่อ
ที่อยู่
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
เลขที่ 83
หมู่ 7
ถนน เพียรพจนกิจ
ตำบล กำแพง
อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33120
หมายเลขโทรศัพท์
045 691 516 ( Fax ต่อ 4306 )
045 691 517 ( ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน )
045 691 518
045 692 020 ( Fax ต่อ 4306 )
045 692 021 ( Fax ต่อ 4306 )


เหตุด่วนโทร 1669
E-Mail
Yahoomail :
utphos@yahoo.com

Hotmail :
utp_hospital@hotmail.com

Gmail :
utp.hospital@gmail.com