[ 2561/05/08 ] : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2561 (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)

เพิ่มเติม
3 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 3 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #30 โดย Winat
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้น่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

จังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
Last edit: 3 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา by Eknarin.

Please publish modules in offcanvas position.