เว็บบอร์ดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ข่าว ประกาศ บทความน่ารู้ ซักถามข้อสงสัย

[ 2561/05/08 ] : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2561 (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)

เพิ่มเติม
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา - 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #30 โดย Winat
Winat สร้างหัวข้อกระทู้: [ 2561/05/08 ] : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2561 (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้น่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

จังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
Last edit: 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา โดย Eknarin.
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.100 วินาที