ข่าว ประชาสัมพันธ์ บทความ 13 หัวข้อ

ห้องเผยแพร่ข่าว ประกาศ บทความ และความรู้ต่างๆ สำหรับประชาชนทั่วไป
ประเภท
ข่าว ประกาศ แจ้งทราบ จากทางโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ
[ 2561/05/08 ] : ประกาศเผยแพร่ ...
โดย Winat
1 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
ข่าว ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ของทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
[ 2561/06/20 ] : ประกวดราคาซื้ ...
โดย Winat
13 ชั่วโมง 56 นาที ที่ผ่านมา

รับสมัครงาน ไม่มีหัวข้อ

ข่าว ประกาศ การรับสมัครงานของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ไม่มีหัวข้อ
ห้องสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สปส. บรรเทาความเดือดร้อน เยียว ...
โดย สำนักงานประกันสังคม SSOtea
3 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

รู้เท่าทันโรค ไม่มีหัวข้อ

ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

บทความทั่วไป ไม่มีหัวข้อ

ห้องสำหรับบทความ เนื้อหา อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้อ่าน ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

ในรั้วโรงพยาบาล 2 หัวข้อ

ห้องให้คำหปรึกษา ด้านสุขภาพ ยา โรคต่างๆ การดูแลสุขภาพ การดูผู้ป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ประเภท

พบแพทย์ ไม่มีหัวข้อ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคต่างๆ
ไม่มีหัวข้อ
ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ฟัน โรคต่างๆ ภายในช่องปาก ฯลฯ
pharmacie online
โดย Arthurbaws
5 วัน 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

พบเภสัชกร ไม่มีหัวข้อ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
ไม่มีหัวข้อ

เรื่องอื่นๆ ไม่มีหัวข้อ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เช่น สิทธิการรักษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและ Back Office ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ

แนะนำ ติชม 1 หัวข้อ

ห้องสำหรับคำแนะนำหรือติชมในเรื่องต่างๆ ในโรงพยาบาล
hvhapaol
โดย KennethClene
4 วัน 53 นาที ที่ผ่านมา

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 2 หัวข้อ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย งานวิชาการ ฯลฯ
ประเภท

ห้องให้คำปรึกษา ไม่มีหัวข้อ

ห้องสำหรับให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ฯลฯ
ไม่มีหัวข้อ
ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานคุณภาพต่างๆ ขององค์กรพยาบาล
Tiffany summers free videos or ...
โดย Raleighperne
3 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
  รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 19
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 3
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 17
 • จำนวนหมวดทั้งหมด: 13
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 2
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 6
 • สมาชิกรายล่าสุด: mag1996

Please publish modules in offcanvas position.