ดาวน์โหลดไฟล์และเอกสารต่างๆ

DOWNLOAD
Software บริหารจัดการโรงพยาบาล [ Hospital Information Management Professional : H.I.M. Pro ] 

วันที่
เวอร์ชั่น
คำอธิบาย / การปรับปรุง
ดาวน์โหลด
7 พฤษภาคม 2561
Linux Mint 18.3
64 bit
เป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18.3 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว
17 ตุลาคม 2560
Linux Mint 18.2
64 bit
เป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18.2 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว
5 กันยายน 2560
Linux Mint 18
64 bit
เป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว
26 มีนาคม 2558
Linux Mint 14
64 bit
เป็นระบบปฏิบัติการ Linux Mint 14 ที่ Config ค่าต่างๆ สำหรับเป็นเครื่อง Server H.I.M. Pro แล้ว


วันที่
เวอร์ชั่น
คำอธิบาย / การปรับปรุง
ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2558
ตัวติดตั้งหลัก
Ver.581107
เป็นตัวติดตั้งหลัก ให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนครั้งแรก ในกรณีที่ยังไม่เคยติดตั้ง Software H.I.M. Pro ในเครื่องนั้นมาก่อน
วันที่
เวอร์ชั่นอัพเดท
คำอธิบาย / การปรับปรุง
ดาวน์โหลด
8 พฤศภาคม 2561
ตัวอัพเดท
Ver.610508
เป็นตัวติดตั้งอัพเดท หลังจากติดตั้งตัวติดตั้งหลักแล้ว หรือเคยติดตั้งตัวติดตั้งหลักในเครื่องมาก่อนแล้ว
- ตรวจพบ edcno ห้ามแก้ไขใบสั่งยา
- ค่าใช้จ่ายกลุ่มกิจกรรม (เชื่อมกิจกรรม)
- แสดงเลข edcno หน้าห้องเก็บเงิน
12 มีนาคม 2561
ตัวอัพเดท
Ver.610312
เป็นตัวติดตั้งอัพเดท หลังจากติดตั้งตัวติดตั้งหลักแล้ว หรือเคยติดตั้งตัวติดตั้งหลักในเครื่องมาก่อนแล้ว
- ปรับแก้ไขรายงาน Refer
- ปรับแก้ไข x นำหน้า HN บางรายการ
2 มีนาคม 2561
ตัวอัพเดท
Ver.610302
เป็นตัวติดตั้งอัพเดท หลังจากติดตั้งตัวติดตั้งหลักแล้ว หรือเคยติดตั้งตัวติดตั้งหลักในเครื่องมาก่อนแล้ว
- ปรับทศนิยมค้างชำระ
- ปรับค้น SPPP ด้วยรหัสได้
- ปรับ Order IPD ล่วงหน้าไม่ได้
- ปรับใบเสร็จที่ไม่ใช่ใบเขียว ย้อนหลังไม่ได้
- ปรับตรวจสอบ Order อยู่ IPD หรือ OPD ก่อนบันทึก ใบสั่งยา Lab X-Ray


วันที่
ซอร์ฟแวร์ / เวอร์ชั่น
คำอธิบาย / การปรับปรุง
ดาวน์โหลด
8 มีนาคม 2561
Report Online
Ver.610308
ซอร์ฟแวร์ H.I.M. Report Online สำหรับประมวลผลรายงานตามตัวชี้วัดของงานต่างๆ
คู่มือเบื้องต้น
คู่มือการใช้งาน ซอร์ฟแวร์ H.I.M. Report Online เบื้องต้น


วันที่
ซอร์ฟแวร์ / เวอร์ชั่น
คำอธิบาย / การปรับปรุง
ดาวน์โหลด
-
Adobe Acrobat
Ver.2019
ซอร์ฟแวร์สำหรับเอกสารสกุล .pdf

..........


..........